Spolupráce se znalci v oboru kriminalistiky

Jedna z nejvíce využívaných aplikací Ramanovy mikrospektroskopie v kriminalistice je identifikace organických, minerálních a polymerních pigmentů používaných jako součást inkoustů (https://www.renishaw.com/en/art-and-heritage--7982). Jedná se o čistě optickou bezdotykovou metodu, tudíž nehrozí zničení materiálu. Cílem je ověřit pravost podpisu na dokumentu, zda byl podepsaný až po vytisknutí. Tuto informaci lze získat z rozdílných Ramanových spekter zkoumaných inkoustů.

Galerie: