Spolupráce s IMM CNR Katánie, Itálie

Byla navázána spolupráce s výzkumným centrem "MAteriály a Technologie pro Informatiku, komunikace a Solární energii" (MATIS), Institute for Microelectronics and Microsystems, CNR, Ottava strada, 5 (Zona Industriale) , Catania, I-95121, Itálie. Italským partnerem je skupina, kterou vede Dr. Isodiana Crupi a která patří do ústavu vedeného prof. F. Priolem.

Pracovníci Fyzikálního navštívili partnerské pracoviště (dále IMM CNR) ve dnech 8 – 10.10.2013 a zúčastnili se jí Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., Mgr. Lukáš Ondič a RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

Během pobytu byl uspořádán hojně navštívený seminář pro pracovníky IMM CNR a Katánské univerzity. A. Fejfar přednesl krátkou úvodní přednášku o pracovišti Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR,v.v.i., a jeho historii. Následovala přednáška Prof. Ivana Pelanta na téma BAND STRUCTURE AND LUMINESCENCE OF SILICON NANOCRYSTALS s následujícím obsahem:

  1. Does band structure E (k) of silicon nanocrystals exist?
  2. Manifestation of band structure in luminescence of silicon nanocrystals
  3. Strain engineering of silicon nanocrystals

 

Společná optická a mikroskopická měření plazmonických reflektorů pro solární články byla provedena během návštěvy S. Morawce, pracovníka IMM CNR v listopadu 2013. Výsledky budou dále vyhodnoceny a budou předmětem další spolupráce. V plánu je podání společného příspěvku na konferenci European Materials Research Society, Lille, 2014.