Spolupráce s EPFL Neuchatel

Záchyt světla v tenkovrstvých slunečních článcích meřený pomocí Ramanovy spektroskopie je spolu s elektrickou a strukturní charakterizací vodivých průhledných oxidových vrstev s vysokým rozlišením základem spolupráce s laboratoří fotovoltaiky Ecole Polytechnigue Federale de Lausanne v Neuchatelu (http://www.epfl.ch/). První výsledky spolupráce – Měření záchytu světla pomocí Ramanovy spektroskopie, byly předneseny na 25. International Conference on Amorphous and Nano-crystalline Semiconductors v Torontu 2013 (http://www.icans25.org/),  výsledky jsou shrnuty v manuskriptu připraveném pro podání do odborného časopisu.