Spolupráce s CEA Saclay, Francie

V rámci infrastruktury probíhá dlouhodobá spolupráce s CEA Saclay ve Francii. Předmětem spolupráce je zejména příprava, chemická modifikace a charakterizace diamantových nanočástic různého původu (detonační, tlakové, CVD) s ohledem na jejich elektronické vlastnosti, které jsou podstatné pro řadu aplikací v chemii, biologii, a elektronice.