Otevřený přístup

LNSM nabízí přístup k různým zařízením, zdrojům nebo výstupům v režimu otevřeného přístupu (open access), což znamená, že je k dispozici širokému spektru potenciálních uživatelů z výzkumné a vývojové komunity nezávisle na jejich přidružení k mateřské instituci, jinými slovy, jakýkoliv vědec má možnost využít jakoukoli výzkumnou infrastrukturu. Podmínkou je využití pro výzkumné účely nebo inovace.

Od začátku roku 2012 je princip otevřeného přístupu infrastruktury LNSM spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu LM2011026. LNSM je provozována na základě politiky otevřeného přístupu za transparentních podmínek v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy.

Pro první kontakt s infrastrukturou použijte, prosím, adresu lnsm@fzu.cz, nebo formulář níže.

Adresa zadavatele
student, PhD, technik,...
Instituce, ulice, město, PSČ, země
Návrh projektu
Stručný název návrhu projektu, max. 80 znaků.
Složení vzorků, předpokládaná příprava vzorků, požadovaná měřící technika, max. 200 znaků
Počet vzorků, předpokládaná časová náročnost pro měření/přípravu vzorků v hodinách, max. 200 znaků.
Přesná specifikace očekávaných výsledků měření, analýzy, max. 200 znaků.