Otevřený přístup

Pro první kontakt s infrastrukturou použijte, prosím, adresu lnsm@fzu.cz

Adresa zadavatele
student, PhD, technik,...
Instituce, ulice, město, PSČ, země
Návrh projektu
Stručný název návrhu projektu, max. 80 znaků.
Složení vzorků, předpokládaná příprava vzorků, požadovaná měřící technika, max. 200 znaků
Počet vzorků, předpokládaná časová náročnost pro měření/přípravu vzorků v hodinách, max. 200 znaků.
Přesná specifikace očekávaných výsledků měření, analýzy, max. 200 znaků.