Organizační struktura

V současné době LNSM sestává z následujících laboratoří:
- Epitaxe z molekulárních svazků (MBE)
- Epitaxe z metalorganických par (nanoHET)
- Příprava křemíkových a uhlíkových nanostruktur (nanoCVD)
- Litografické strukturování materiálů (beamLITHO)
- Multimódová řádkovací hrotová mikroskopie (multiSPM)
- Atomárně rozlišená mikroskopie UHV STM/AFM (nanoSURF)
- Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM)
- Laboratoř optospintroniky (LOS)
- Skupina teorie