O projektu

Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů (LNSM) je existující a vládou schválenou infrastrukturou zahrnující rozsáhlé vybavení a „know-how“ pro výzkum kovových a polovodičových nanomateriálů a nanostruktur. Laboratoř vznikla propojením dvou kooperujících částí:

  1. Centrum pro přípravu a analýzu polovodičových nanostruktur umožňuje přípravu polovodičových vrstev s atomárním rozlišením a mikročipů na bázi těchto vrstev s elektronickými prvky o rozměrech i jen několika desítek nanometrů. Vybavení tohoto centra představuje ucelený systém pro experimentální studium řady kvantově-relativistických jevů ve fyzice pevných látek, nanostruktur a jejich rozhraní, a také jejich využití v mikroelektronických součástkách s rozměry menšími než 100 nm.
     
  2. Centrum objemových kovových nanomateriálů je zaměřeno na technologii přípravy materiálů s ultrajemnozrnnou a nanokrystalickou strukturou, jejich charakterizaci a studium význačných fyzikálních a chemických vlastností. Vybavení centra zahrnuje špičkový systém přístrojů pro charakterizaci struktury a poruch v pevných látkách (např. dislokace, hranice zrn) s vysokým rozlišením a přípravu materiálů pomocí intenzívní plastické deformace.
     

Unikátnost LNSM spočívá v synergii technologie, komplementárních mikroskopických metod a dlouholetých zkušeností v oblastech přípravy a charakterizace kovových a polovodičových nanomateriálů a nanostruktur. Klíčovým vybavením LNSM je 6 již existujících ( http://lnsm.fzu.cz/) a vzájemně se doplňujících přístrojových celků, které spolu s odpovídajícím podpůrným zázemím tvoří ucelený systém.