Systém pokročilé transmisní elektronové mikroskopie (advaTEM)

Zahrnuje in situ TEM Jeol 1200FX s urychlovacím napětím 120 kV určený pro dynamické experimenty (dvounáklonový tahový držák a jednonáklonový držák tah-ohřev) a analytický „field emission“ TEM s urychlovacím napětím 200 kV FEI Tecnai F20 X-Twin vybavený STEM-HAADF, EDS, Lorentzovskou mikroskopií a energiovým filtrem GIF.

Objednat