Systém multimódové STM/AFM mikroskopie (multiSPM)

Zahrnuje soubor pěti hrotových mikroskopů kombinovaných s dalšími technikami (mikrospektroskopie, elektrochemie) pro korelaci mikromorfologie a fyzikálních vlastností (složení, adheze, luminiscence, lokální elektronické vlastnosti atd.) s rozlišením v řádu jednotek nanometrů.

Objednat

Přístrojové vybavení: 
  • Bruker Icon
  • Veeco Dimension 3100
  • Mikrospektroskopie Ramanova rozptylu s připojeným AFM NT-MDT Spectra
  • NT-MDT Spectra určená pro elektrochemické experimenty
  • rastrovací elektronový mikroskop Tescan Maia se systémem nanomanipulátorů