Aktuality

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2014 za nejlepší poster na téma „3D Diamond Membranes for Microfluidic Systems“.  Soutěže se zúčastnilo cca 250 posterů z České republiky a zahraničí. Poster prezentoval Dr. Alexander...
Výstava Mikroskopie hrou http://mikroskopiehrou.cz/ se konala při příležitosti mezinárodního mikroskopického kongresu: http://www.imc2014.com/...
Výzkumnému týmu kolem prof. Petra Němce z MFF UK a z FZU AV ČR byla udělena Cena Bedřicha Hrozného za mimořádný tvůrčí počin v oboru optospintroniky. Jedním z úhelných kamenů, na kterých oceněný výzkum stojí, je série vysoce kvalitních vzorků feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As, která byla v koope...
Ing. Václav Procházka obdržel na jaře 2014 Cenu děkana FEL ČVUT za vynikající diplomovou práci na téma „Měření povrchových elektrodynamických projevů živých buněk pomocí senzoru SGFET“ ve studijním oboru Biomedicínské inženýrství. Příprava senzorů z nanokrystalického diamantu a elektronická měření p...
LASER CRYSTALLISED SILICON THIN FILMS AND SOLAR CELLS ON GLASS: SIGNIFICANC OF THE INTERFACE Sergey Varlamov and Jonathon Dore (and many others at UNSW and SRDA) seminar at Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Cukrovarnická 10, Prague 6, 10:00 18.3.2014
Lukáš Ondič, doktorand pracující ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i., získal ocenění za nejlepší prezentaci na téma Dvourozměrné fotonické krystaly pro zlepšení extrakce světla z luminiscenčních vrstev na mezinárodní konferenci The 2nd International Education Forum on Environment and Energy Science k...
Nakladatelství Elsevier vydal knihu Petra Klapetka Quantitative Data Processing in Scanning Probe Microscopy, na které se podíleli i pracovníci LNSM. Pracovníci LNSM A. Fejfar a B. Rezek se podíleli na kapitole o lokálních elektronických měřeních pomocí hrotových mikroskopů, které je jednou z význam...
Zlepšováním tenkovrstvých polykrystalických křemíkových solárních článků pomocí pasivace se zabývají jak ve Fyzikálním ústavu (FZÚ) AVČR, tak i ve skupině křemíkové fotovoltaiky Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), viz. http://www.helmholtz-b...
Mikroskopická měření slunečních článků založených na křemíkových nanodrátech byla předmětem příspěvku ESD/ASS-1-Or-6, který přednesl A. Fejfar na spojené konferenci 19th International Vacuum Congress a International Conference on Nanoscience and Technology 2013 v Paříži (...

Stránky