Aktuality

Příspěvek Ing. Matěje Hývla s názvem "Nanoscale Study of the Hole-selective Passivating Contacts for High-Efficiency Silicon Solar Cells Using C-AFM Tomography" byl oceněn jednou ze tří cen o nejlepší poster na konferenci ICANS 28 (28th Inte...
Ing. Tibor Ižák, Ph.D, postdoktorand, získal ocenění v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Content) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (Solid State Surfaces and Interfaces, SSSI), která se konala od 21. do 24. listopad...
Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2016 v soutěži o nejlepší poster, když téma prezentovaného posteru bylo Top-down and bottom-up fabrication of polycrystalline diamond-based photonic crystals. Soutěže se zúčastnilo přes 220 posterů z České republiky a z...
Výzkumníci z Laboratoře diamantových a uhlíkových nanostruktur ve spolupráci s Elektrotechnickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě (skupina Dr. G. Vanka) publikovali v prestižním časopise Materials & Design komplexní postup pro meření a vyhodnocení tepelně indukovaných pnutí v heterost...
Dvě zásadně odlišné uhlíkové alotrópny formy – nanokrystalický diamant (NCD) a grafen (G) - jsou v popředí zájmu z hlediska široké škály biomedicínských aplikacích, včetně pokrytí implantátu, cíleného transportu genů a léčiv, terapii rakoviny a biosenzorů. V rámci úzké spolupráci s Heyrovským ústave...
Vědci z LNSM přednesli dvě vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích. Doc. Rezek se zúčastnil Světového kongresu pokročilých materiálů (World Congress of Advanced Materials - WCAM2016) v Číně, kde přednášel o elektronických vlastnostech nanodiamantů a Dr. Stehlík prezentoval přednášku o řízení...
Sever Advances in engineering publikoval krátkou zprávu o výzkumu vědců z LNSM, který ukázal, že fotoluminiscence nanodiamantů je ovlivňována přenosem náboje z různých substrátů.
Sever Material Research Society News publikoval krátkou zprávu včetně vyjádření nezávislého experta o výzkumu nejmenších nanodiamantů ve Fyzikálním ústavu. Tým vědců z LNSM ukázal, jak řídit velikost a čistotu nanodiamantů až k 1 nm. Ve svém výzkumu vědci z LNSM demonstrovali, že navzdory teoretický...
Pracovník LNSM Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. byl oceněn Wichterleho prémií pro mladé vědecké pracovníky za rok 2016 za jeho výzkum strukturních a optoelelektronických vlastností nanodiamantů.
Vědci z LNSM, ve spolupráci s kolegy z Utrechtské univerzity, vyvinuli novou metodu, jak zobrazit elektrostatické pole molekul na atomární úrovni. Práce, která byla publikována v prestižním časopise Nature Communications [1], posouvá současné možnosti zobrazení jednotlivých molekul na povrchu pevné...

Stránky