Zobrazení elektrostatického pole jednotlivych molekul

Vědci z LNSM, ve spolupráci s kolegy z Utrechtské univerzity, vyvinuli novou metodu, jak zobrazit elektrostatické pole molekul na atomární úrovni. Práce, která byla publikována v prestižním časopise Nature Communications [1], posouvá současné možnosti zobrazení jednotlivých molekul na povrchu pevné látky pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM) a skenovací tunelovací mikroskopie (STM). Více informací je možné najít zde: http://nanosurf.fzu.cz/imaging-electrostatic-field-93.html