Wichterleho prémie

Pracovník LNSM Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. byl oceněn Wichterleho prémií pro mladé vědecké pracovníky za rok 2016 za jeho výzkum strukturních a optoelelektronických vlastností nanodiamantů.