Ocenění za výzkum diamantu pro fotoniku

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2016 v soutěži o nejlepší poster, když téma prezentovaného posteru bylo Top-down and bottom-up fabrication of polycrystalline diamond-based photonic crystals. Soutěže se zúčastnilo přes 220 posterů z České republiky a zahraničí. Poster prezentoval Dr. Marián Varga z Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR. Práce se zabývala přípravou dvoudimenzionálních fotonických krystalů na bázi polykrystalického diamantu dvěma různými metodami a studiem jejich optických vlastností v úzké spolupráci s Oddělením tenkých vrstev a nanostruktur (Dr. Lukáš Ondič). V prvním případě se jednalo o plazmatické leptání diamantové vrstvy přes masku připravenou elektronovou litografií. V druhém případě byl realizován přímý růst diamantové vrstvy na strukturovaném křemenném substrátu. V obou případech bylo dosaženo efektivní navázání/vyvázání světla požadované vlnové délky. Optimalizace jednotlivých technologických kroků vedla k přípravě definovaných struktur, které umožnily například 14násobné zvýšení účinnosti vyvázání fotoluminiscence zabudovaných opticky aktivních křemíkových barevných center. Diamantové fotonické struktury jsou vhodné pro realizaci extrémně citlivých bio-senzorických prvků.