Dvě zvané přednášky

Vědci z LNSM přednesli dvě vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích. Doc. Rezek se zúčastnil Světového kongresu pokročilých materiálů (World Congress of Advanced Materials - WCAM2016) v Číně, kde přednášel o elektronických vlastnostech nanodiamantů a Dr. Stehlík prezentoval přednášku o řízení velikosti nanodiamantů na EMN meetingu o nanočásticích v Singapuru.